POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności i ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważne i chcemy, żeby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Polityka prywatności jest dokumentem uzupełniającym w stosunku do Regulaminu sklepu internetowego, regulującym zagadnienie ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie przedsiębiorca Dariusz Cierpiał działający pod firmą JD Partners Dariusz Cierpiał ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Gliwicach (44-119) przy ul. Przyszłości 24 lok. 1. Możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@jdpartners.pl.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane pracownikom i współpracownikom przedsiębiorcy JD Partners Dariusz Cierpiał w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług (np. Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Twoje dane nigdy nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych z innymi podmiotami. Przekazanie Twoich danych innym podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie w celu świadczenia Ci naszych usług i w związku z zawieraną umową.

O jakich danych mówimy?

Dane osobowe mogą być zbierane przez nas podczas:

1. przeglądania strony internetowej

Na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania strony internetowej zapisują się informacje - tzw. pliki cookies (ciasteczka). Dane pozostawione w czasie korzystania z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach strony internetowej sklepu zapisywane są w plikach ciasteczkach w celach marketingowych, w tym profilowania i w celach analitycznych. Poza tym pliki ciasteczka umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Poprzez korzystanie ze strony naszego sklepu, bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/ przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików ciasteczek i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Do profilowania wykorzystywane będą m.in. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia i inne podobne informacje.

2. składania zamówienia

Dane osobowe przy składaniu zamówienia są przekazywane w formularzu rejestracji (zakładając konto w sklepie) albo bez rejestracji w formularzu zamówienia. W obu przypadkach są to następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, dane adresowe do wystawienia faktury VAT, informacje na temat płatności i historię płatności.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji albo w formularzu zamówienia przy składaniu zamówienia w sklepie są przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia, czyli wykonania umowy sprzedaży zawartej drogą elektroniczną. Mogą być przetwarzane dodatkowo w ramach rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia umowy albo kontaktowania się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji – e-mail oraz telefon.

Twoje dane przechowywane w ramach tzw. ciasteczek przetwarzane są w celach marketingowych i analitycznych. Treść prezentowanych reklam jest personalizowana, analizie poddawana jest aktywność na stronie. W oparciu o Twoje dane możemy tworzyć dla Ciebie profile preferencji i dostosowywać treści wyświetlanych reklam tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda (w przypadku odwiedzin strony internetowej w związku z plikami ciasteczkami, które mogą zawierać dane osobowe) lub niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (w przypadku złożenia zamówienia w sklepie).

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz otrzymać kopię swoich danych, kopia ta może być przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeżeli masz konto w sklepie możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

Prawo do żądania usunięcia Twoich danych

Masz prawo do żądania od administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

- Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wycofałaś/eś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,

- wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim

- wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

W każdej chwili możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

- gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

- Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń

- gdy zgłosiłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy po stronie administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie

Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli uzasadnieniem przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, w przypadku jej odwołania JD Partners Dariusz Cierpiał zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z:

- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub osobę trzecią

- przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego

Prawo skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Jeżeli uważasz, że JD Partners Dariusz Cierpiał przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób możesz się z nami skontaktować, ale możesz również zgłosić skargę w organie nadzorczym. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Aby się skontaktować z nami w sprawach związanymi z ochroną danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości na adres:

JD Partners - Dariusz Cierpiał

ul. Lenartowicza 1

41-219 Sosnowiec

woj. Śląskie

Przez jaki okres Twoje dane będą przetwarzane?

Dane osobowe przechowywane w celach marketingowych mogą być przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane osobowe przekazane w ramach realizacji zamówienia ze sklepu przechowywane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a także po tym okresie w celach rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Uaktualnienie Polityki prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji naszej Polityki prywatności, zwłaszcza w sytuacji zmiany stanu prawnego. Nowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie będziemy informować Cię o każdej zmianie treści Polityki prywatności.

Szanowny czytelniku

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Do przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies, potrzebna jest Twoja zgoda. Możesz ją wyrazić poprzez wybór opcji „przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna przyciskiem „X” w górnym prawym rogu. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, ale potrzebne do dopasowania usług do Twoich preferencji.

O jakich danych mówimy?

Na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania strony internetowej zapisują się informacje - tzw. pliki cookies (ciasteczka). Dane pozostawione w czasie korzystania z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach strony internetowej sklepu zapisywane są w plikach ciasteczkach w celach marketingowych, w tym profilowania i w celach analitycznych. Poza tym pliki ciasteczka umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Poprzez korzystanie ze strony naszego sklepu, bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/ przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików ciasteczek i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Do profilowania wykorzystywane będą m.in. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia i inne podobne informacje.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie przedsiębiorca Dariusz Cierpiał działający pod firmą JD Partners Dariusz Cierpiał ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Gliwicach (44-119) przy ul. Przyszłości 24 lok. 1.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są w celach marketingowych i analitycznych. Treść prezentowanych reklam jest personalizowana, analizie poddawana jest aktywność na stronie. W oparciu o Twoje dane możemy tworzyć dla Ciebie profile preferencji i dostosowywać treści wyświetlanych reklam tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać (odwołać) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw. W celu skorzystania z tych uprawnień (poza skargą) użytkownik powinien skontaktować się z nami pod adresem e-mail:________ [proszę uzupełnić właściwy adres] lub listownie na adres siedziby. Przysługuje Ci również prawo skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda lub niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, w przypadku złożenia zamówienia w sklepie.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przez jaki okres Twoje dane będą przetwarzane?

Dane osobowe przechowywane w celach marketingowych mogą być przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane osobowe przekazane w ramach realizacji zamówienia ze sklepu przechowywane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a także po tym okresie w celach rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych możesz znaleźć w Polityce prywatności.