REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DANE FIRMY

JD Partners Dariusz Cierpiał
Przyszłości 24/1
44-119 Gliwice
NIP: 631-108-40-48
REGON: 276898524


Kontakt ze Sklepem
telefon: 790 750 075

e-mail: sklep@multiokazje.pl
pisemnie: JD Partners Dariusz Cierpiał ul. Lenartowicza 1 41-219 Sosnowiec


Godziny pracy firmy:
Poniedziałek - Piątek: 10.00 - 18.00.
Sobota: 9.00 - 13.00.
Towar wysyłamy tylko w dniach od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele i święta nie wysyłamy paczek.

Sklep internetowy Multiokazje działa pod adresem http://multiokazje.pl/

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy (regulamin dostępny jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie).
 
1) Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, oraz zostały legalnie nabyte. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy paragony. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 
2) Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta podsumowanie dokonanego przez Klienta zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia. W przesłanej wiadomości znajduje się link, który należy kliknąć w celu potwierdzenia zamówienia (jeśli kliknięcie w link jest niemożliwe należy go skopiować i wkleić w okno przeglądarki).
 
3) W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
- wyboru zamawianych towarów lub usług
- wyboru sposobu dostawy (spośród dostępnych) oraz adresu dostawy
- wyboru sposobu płatności (spośród dostępnych)
 
4) Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
- podawane są w złotych polskich (zawierają podatek VAT)       
- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy
 
Koszty dostawy są na bieżąco prezentowane zaraz po umieszczeniu towaru w koszyku.

5) Czas realizacji zamówienia
Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas wysyłki zamówienia. Jest to czas, który upływa od opłacenia zamówienia przez Klienta (zaksięgowania płatności na naszym koncie bankowym) lub wybrania opcji za pobraniem (płatne przy odbiorze). Towar wysyłamy tylko w dniach od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele i święta nie wysyłamy paczek.
Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

6) Formy płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- płatność przy odbiorze (tylko w przypadku wybrania przesyłki kurierem)
- przelew bankowy

7) Reklamacje
Sprzedawane towary są objęte gwarancją. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie (adres znajduje się w dokumencie gwarancji).
Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru lub może odstąpić od umowy sprzedaży.
Wadliwy towar Klient powinien odesłać na adres Sklepu: JD Partners Dariusz Cierpiał ul. Lenartowicza 1 41-219 Sosnowiec

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji.
Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o kolejnych krokach. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list ekonomiczny lub paczka pocztowa ekonomiczna - zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z poniżej opisanymi zasadami.

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni (z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta).
Zwrot należności następuje na rachunek bankowy wskazany przez klienta. Klient zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych dotyczących konta bankowego na który ma zostać dokonany zwrot.

8) Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie (plik z formularzem do pobrania poniżej) o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie na adres: JD Partners Dariusz Cierpiał ul. Lenartowicza 1 41-219 Sosnowiec oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu na podany powyżej adres.
Oświadczenie można przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@multiokazje.pl

Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sklepu!

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10) Dane osobowe
Pragniemy zapewnić iż dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą wykorzystywane w innym celu.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Nazwy produktów, znaki towarowe (handlowe, loga)  są wyłączną własnością producentów i zostały użyte jedynie w celach informacyjnym.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie (wzór poniżej) o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie na adres: JD Partners Dariusz Cierpiał ul. Lenartowicza 1 41-219 Sosnowiec oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu na podany powyżej adres. Oświadczenie można przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@jdpartners.pl Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sklepu! Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedawane towary są objęte gwarancją. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie (adres znajduje się w dokumencie gwarancji). Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru lub może odstąpić od umowy sprzedaży. Wadliwy towar Klient powinien odesłać na adres Sklepu: JD Partners Dariusz Cierpiał ul. Lenartowicza 1 41-219 Sosnowiec Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji. Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o kolejnych krokach. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni (z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta). Zwrot należności następuje na rachunek bankowy wskazany przez klienta. Klient zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych dotyczących konta bankowego na który ma zostać dokonany zwrot.

AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI PRZELEWEM

Zapłaty dokonujesz przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na konto bankowe, którego dane otrzymasz od nas po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany do Ciebie dopiero po jego opłaceniu.

AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM

Za wybrane produkty istnieje możliwość zapłaty w chwili doręczenia przesyłki..

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM W SKLEPIE

Za swoje zakupy możesz zapłacić osobiście w Salonie Łazienek w Sosnowcu na ul. Lenartowicza 1.

PŁATNOŚĆ PRZELEW NATYCHMIASTOWY PRZELEWY24.PL

Szybka i bezpieczna płatność internetowa.

Zakupy w Internecie poza wygodą, szybkością i bezpieczeństwem płacenia powinny zagwarantować e-klientom przyjemność kupowania.

Koszty dostawy są widoczne po umieszczeniu produktu w koszyku.
Towar wysyłany jest na terenie Polski firmami kurierskimi. Po wysyłce zostanie do Państwa przesłany e-mail z numerem paczki.


Odbiór osobisty:
Po uprzednim złożeniu zamówienia przez stronę www produkty można odebrać w naszym Salonie  przy ul. Lenartowicza 1 w Sosnowcu. O możliwość odbioru zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Uwaga: Klient powinien sprawdzić zawartość przesyłki w obecności osoby dostarczającej przesyłkę – kuriera, bądź pracownika poczty. Podstawą do przyjęcia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, jest spisanie wraz z tą osobą protokołu reklamacyjnego.
Towar do wysyłki jest odpowiednio zapakowany i zabezpieczony.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności i ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważne i chcemy, żeby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Polityka prywatności jest dokumentem uzupełniającym w stosunku do Regulaminu sklepu internetowego, regulującym zagadnienie ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie przedsiębiorca Dariusz Cierpiał działający pod firmą JD Partners Dariusz Cierpiał ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Gliwicach (44-119) przy ul. Przyszłości 24 lok. 1. Możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@jdpartners.pl.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane pracownikom i współpracownikom przedsiębiorcy JD Partners Dariusz Cierpiał w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług (np. Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Twoje dane nigdy nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych z innymi podmiotami. Przekazanie Twoich danych innym podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie w celu świadczenia Ci naszych usług i w związku z zawieraną umową.

O jakich danych mówimy?

Dane osobowe mogą być zbierane przez nas podczas:

1. przeglądania strony internetowej

Na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania strony internetowej zapisują się informacje - tzw. pliki cookies (ciasteczka). Dane pozostawione w czasie korzystania z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach strony internetowej sklepu zapisywane są w plikach ciasteczkach w celach marketingowych, w tym profilowania i w celach analitycznych. Poza tym pliki ciasteczka umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Poprzez korzystanie ze strony naszego sklepu, bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/ przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików ciasteczek i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Do profilowania wykorzystywane będą m.in. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia i inne podobne informacje.

2. składania zamówienia

Dane osobowe przy składaniu zamówienia są przekazywane w formularzu rejestracji (zakładając konto w sklepie) albo bez rejestracji w formularzu zamówienia. W obu przypadkach są to następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, dane adresowe do wystawienia faktury VAT, informacje na temat płatności i historię płatności.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji albo w formularzu zamówienia przy składaniu zamówienia w sklepie są przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia, czyli wykonania umowy sprzedaży zawartej drogą elektroniczną. Mogą być przetwarzane dodatkowo w ramach rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia umowy albo kontaktowania się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji – e-mail oraz telefon.

Twoje dane przechowywane w ramach tzw. ciasteczek przetwarzane są w celach marketingowych i analitycznych. Treść prezentowanych reklam jest personalizowana, analizie poddawana jest aktywność na stronie. W oparciu o Twoje dane możemy tworzyć dla Ciebie profile preferencji i dostosowywać treści wyświetlanych reklam tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda (w przypadku odwiedzin strony internetowej w związku z plikami ciasteczkami, które mogą zawierać dane osobowe) lub niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (w przypadku złożenia zamówienia w sklepie).

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz otrzymać kopię swoich danych, kopia ta może być przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeżeli masz konto w sklepie możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

Prawo do żądania usunięcia Twoich danych

Masz prawo do żądania od administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

- Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wycofałaś/eś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,

- wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim

- wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

W każdej chwili możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

- gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

- Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń

- gdy zgłosiłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy po stronie administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie

Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli uzasadnieniem przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, w przypadku jej odwołania JD Partners Dariusz Cierpiał zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z:

- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub osobę trzecią

- przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego

Prawo skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Jeżeli uważasz, że JD Partners Dariusz Cierpiał przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób możesz się z nami skontaktować, ale możesz również zgłosić skargę w organie nadzorczym. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Aby się skontaktować z nami w sprawach związanymi z ochroną danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości na adres:

JD Partners - Dariusz Cierpiał

ul. Lenartowicza 1

41-219 Sosnowiec

woj. Śląskie

Przez jaki okres Twoje dane będą przetwarzane?

Dane osobowe przechowywane w celach marketingowych mogą być przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane osobowe przekazane w ramach realizacji zamówienia ze sklepu przechowywane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a także po tym okresie w celach rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Uaktualnienie Polityki prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji naszej Polityki prywatności, zwłaszcza w sytuacji zmiany stanu prawnego. Nowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie będziemy informować Cię o każdej zmianie treści Polityki prywatności.

','polityka-prywatnosci'),(11,2,1,'Warunki odstąpienia',NULL,'','','Proszę dodać warunki odstąpienia z usługi na tej stronie.','aeu-legal-revocation-terms'),(12,2,1,'Ochrona prywatności',NULL,'','','Proszę wpisać tutaj swoje treści o ochronie prywatności. Jeśli aktywowałeś moduły społecznościowe, należy podać informację o dostępie stron trzecich do danych.','aeu-legal-privacy'),(13,2,1,'Wysyłka i płatności',NULL,'','','Proszę dodać informacje o wysyłce i płatnościach na tej stronie.','aeu-legal-shipping-and-payment'),(14,2,1,'Ochrona środowiska',NULL,'','','Dodaj swoje informacje środowiskowe do tej strony.','aeu-legal-environmental-notice'),(15,2,1,'Informacje wstępne',NULL,'','','

Szanowny czytelniku,

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Do przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies, potrzebna jest Twoja zgoda. Możesz ją wyrazić poprzez wybór opcji „przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna przyciskiem „X” w górnym prawym rogu. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, ale potrzebne do dopasowania usług do Twoich preferencji.

O jakich danych mówimy?

Na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania strony internetowej zapisują się informacje - tzw. pliki cookies (ciasteczka). Dane pozostawione w czasie korzystania z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach strony internetowej sklepu zapisywane są w plikach ciasteczkach w celach marketingowych, w tym profilowania i w celach analitycznych. Poza tym pliki ciasteczka umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Poprzez korzystanie ze strony naszego sklepu, bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/ przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików ciasteczek i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Do profilowania wykorzystywane będą m.in. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia i inne podobne informacje.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie przedsiębiorca Dariusz Cierpiał działający pod firmą JD Partners Dariusz Cierpiał ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Gliwicach (44-119) przy ul. Przyszłości 24 lok. 1.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są w celach marketingowych i analitycznych. Treść prezentowanych reklam jest personalizowana, analizie poddawana jest aktywność na stronie. W oparciu o Twoje dane możemy tworzyć dla Ciebie profile preferencji i dostosowywać treści wyświetlanych reklam tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać (odwołać) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw. W celu skorzystania z tych uprawnień (poza skargą) użytkownik powinien skontaktować się z nami pod adresem e-mail:________ [proszę uzupełnić właściwy adres] lub listownie na adres siedziby. Przysługuje Ci również prawo skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda lub niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, w przypadku złożenia zamówienia w sklepie.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przez jaki okres Twoje dane będą przetwarzane?

Dane osobowe przechowywane w celach marketingowych mogą być przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane osobowe przekazane w ramach realizacji zamówienia ze sklepu przechowywane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a także po tym okresie w celach rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych możesz znaleźć w Polityce prywatności.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.